Privacy policy

Zásady ochrany osobnych udajov

 

1.Právny základ

1.1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, zákon o ochrane údajov z roku 2000 a novela zákona o ochrane údajov z roku 2018 slúžia na ochranu osobných údajov. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

 

  1. Základné princípy

2.1 Osobitne dbáme na ochranu a bezpečnosť všetkých osobných údajov, ktoré nám zveríte. V tomto dokumente sa dozviete viac o tom, ako používame a spracúvame vaše osobné údaje.

3 Účel, právny základ, doba uchovávania a príjemcovia údajov

3.1 Zhromaždené osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy, fakturáciu, uplatnenie zmluvných nárokov, na účely služieb zákazníkom a na reklamné účely. Údaje sa zhromažďujú, uchovávajú, spracúvajú a používajú na tento účel.

3.2 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je na jednej strane plnenie zmluvy, oprávnené záujmy, plnenie našich zákonných alebo zmluvných povinností a na druhej strane váš súhlas (napr. kontaktný formulár, newsletter, cookies). Neposkytnutie údajov môže mať rôzne dôsledky. Vyplnením nášho kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním svojich údajov v súlade s týmto vyhlásením (pozri bod 4).

3.3 Vaše osobné údaje [doplňte údaje] spracúvame v nevyhnutnom rozsahu počas celého trvania obchodného vzťahu (od začatia, spracovania až po ukončenie zmluvy), ako aj po jeho skončení v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania a dokumentácie, ktoré vyplývajú okrem iného z rakúskeho obchodného zákonníka (UGB), spolkového daňového zákonníka (BAO), ako aj do skončenia akéhokoľvek právneho sporu, prebiehajúcich záručných a reklamačných lehôt atď.

3.5 V rámci prevádzky našich webových stránok poverujeme poskytovateľov softvérových služieb a reklamné agentúry, ktorí môžu v rámci svojej činnosti získať prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ tieto údaje potrebujú na vykonávanie svojich služieb. Zaviazali sa dodržiavať platné predpisy o ochrane údajov voči nám. Zmluvy o spracovaní objednávok boli uzatvorené v súlade s článkom 28 DSGVO. Viac informácií o spracovateľoch, ktorých sme poverili spracovaním, si môžete vyžiadať na adrese office@bestseating.at.

 

4 Kontaktný formulár

4.1 Vaše údaje vrátane osobných údajov z nášho kontaktného formulára nám budú odoslané prostredníctvom nášho vlastného poštového servera, spracované a uložené na účely spracovania vašej požiadavky. Bez týchto údajov nemôžeme spracovať vašu požiadavku.

4.2 Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG a článku 6 ods. 1 písm. a) (Súhlas) DSGVO.

5 Newsletter

5.1 Na webovej stránke sa môžete zaregistrovať na odber nášho newslettera, čím vyjadríte súhlas s vyhlásením o ochrane údajov. Bez poskytnutia príslušných údajov nie je možné zasielať náš newsletter. Z odberu noviniek sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie na konci každej novinky.

5.2 Na zasielanie nášho newslettera poverujeme okrem iného spracovateľov objednávok. Zaviazali sa dodržiavať platné predpisy o ochrane údajov. Zmluva o spracovaní objednávky bola uzatvorená v súlade s článkom 28 DSGVO. Podrobnejšie informácie o nami poverených spracovateľoch si môžete vyžiadať na adrese office@bestseating.at.

5.3 Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG a článku 6 ods. 1 písm. a (súhlas) DSGVO.

6. Online obchod

Zámerne neprevádzkujeme online obchody.

 

7 Súbory cookie, iné nástroje na sledovanie a webovú analýzu [pri používaní nástrojov na webovú analýzu, ako je Google Analytics, eTracker atď.].

7.1 Súbory cookie, iné technológie sledovania a funkcie webových analytických služieb sa môžu na našej internetovej platforme používať rôznymi spôsobmi. Súbory cookie sú malé textové informácie, ktoré umožňujú rozpoznať používateľa a analyzovať vaše používanie našich webových stránok. Takto vytvorené informácie sa prenesú na server poskytovateľa a tam sa uložia. Slúžia na to, aby boli naše webové stránky používateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Okrem toho sa súbory cookie používajú na meranie frekvencie zobrazovania stránok a na všeobecnú navigáciu.

7.2 Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Prijímanie súborov cookie môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. Podrobnosti o tom, ako to funguje, nájdete v pokynoch výrobcu prehliadača. Ak sa rozhodnete odmietnuť určité technické a/alebo funkčné súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite.

7.3 S poskytovateľom máme uzatvorenú príslušnú zmluvu o spracovaní údajov na objednávku.

  1. Súhlas a právo na odvolanie

8.1 Ak sa na spracovanie vašich údajov vyžaduje váš súhlas, budeme ich spracovávať len po vašom výslovnom súhlase.

8.2 Zásadne nespracúvame údaje neplnoletých osôb a nie sme na to oprávnení.

  1. Bezpečnosť údajov

9.1 Spoločnosť Best Seating používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu uložených osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo zničením a pred prístupom neoprávnených osôb. Naše

bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technickým pokrokom.

10. Vaše práva

10.1 Máte právo kedykoľvek získať informácie o príslušných osobných údajoch. Pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť uchovávať údaje, máte právo na ich vymazanie a právo namietať proti ich spracovaniu. Okrem toho máte právo na opravu údajov, ako aj na obmedzenie spracovania, na prenosnosť údajov, ako aj na podanie sťažnosti rakúskemu úradu na ochranu údajov (Wickenburggasse 8-10, 1080 Viedeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

10.2 V súvislosti s vašimi právami nás kontaktujte na adrese office@bestseating.at alebo napíšte na adresu: Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Kremstralstr. 1a, AT-4053 Haid