Cookie settings
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.

You can find more information about our data processing here
Imprint
Essential cookies
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
- Google Analytics
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- reCAPTCHA
Targeting cookies
- Facebook Pixel

Poslanie

POSLANIE SPOLOČNOSTI BEST SEATING

Sústredíme sa na: riešenia sedadiel

 
Hlavnou činnosťou spoločnosti BEST SEATING SYSTEMS je sústredenie riešení sedadiel pre vodičov vo všetkých odvetviach. Plníme požiadavky a želania našich zákazníkov jedinečnými a na mieru šitými riešeniami sedadiel. Tie zaručujú zdravie, efektivitu a spokojnosť zamestnancov našich obchodných partnerov. Naše flexibilné balíky služieb zaručujú kvalitu systémov sedadiel.
 

Zodpovednosť a kvalita

 
Dôvera a úcta k našim zamestnancom sa prejavuje v prenášaní zodpovednosti za ich činnosť, čo je základom kvality ich práce. Výsledná odbornosť sa prejavuje neustálym zlepšovaním výrobkov, výkonov a služieb. Zavedenie systému riadenia kvality, ktorý je prispôsobený osobitným potrebám spoločnosti a našich partnerov, zabezpečuje a dokumentuje kvalitu všetkých našich výrobkov a služieb.
 

Orientácia na riešenie

 
Prvoradé je pochopenie a snaha o komplexné, pre všetky strany výhodné a individuálne riešenie, pretože ide o to najcennejšie, čo človek má, o naše zdravie.
 

Stratégia víťazstva a úspechu

 
Inovatívne produkty a služby, ako aj schopnosť predvídať potreby našich partnerov a národných a medzinárodných trhov sú pevnou súčasťou našej stratégie víťazstva a úspechu. Riadený, nezávislý a stabilný rast, ako aj rozvoj nových trhov zabezpečujú budúcnosť spoločnosti BEST SEATING SYSTEMS a jej obchodných partnerov.
 

Zameriava sa na ľudí:

 
Spoločnosť BEST SEATING SYSTEMS sa vo svojej činnosti zameriava na ľudí. Základnými hodnotami spolupráce so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami sú uznanie, partnerské vzťahy a úctivé zaobchádzanie, ktoré sú základom udržateľného a zdravého hospodárskeho rozvoja. Podporujeme a vyžadujeme neustále ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj našich zamestnancov. Len dobre vyškolení a motivovaní členovia tímu sa stotožňujú s produktmi, službami a cieľmi spoločnosti BEST SEATING SYSTEMS.

wr linien wulf sitz konsole