Cookie settings
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.

You can find more information about our data processing here
Imprint
Essential cookies
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
- Google Analytics
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- reCAPTCHA
Targeting cookies
- Facebook Pixel

Certifikácia

CERTIFIKÁCIA PODĽA EN ISO 9001:2015

Spoločnosť BEST SEATING SYSTEMS používa systém riadenia v súlade s požiadavkami normy ÖNORM EN ISO 9001:2015 na neustále zlepšovanie výkonnosti a kvality svojich výrobkov prostredníctvom systematicky definovaných a popísaných procesov

REGISTER ZMLUVNÝCH PARTNEROV ANKÖ

Spoločnosť BEST SEATING SYSTEMS GmbH je zastúpená v zozname spoločností oprávnených na zadávanie verejných zákaziek..